Asianajotoimintaa Asianajajaliiton jäsenenä vuodesta 1979

Asianajotoimisto Poutiainen Oy tarjoaa kattavat asianajopalvelut yrityksille ja yksityishenkilöille. Varatuomari Risto Kärjän vuonna 1979 perustaman asianajotoimiston toimintaa on vuodesta 2014 jatkanut asianajaja, varatuomari Teemu Poutiainen, joka on toiminut yrityksessä vuodesta 2008 lukien.

Asianajaja Teemu Poutiainen on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajaja ja asianajotoimiston palveluksessa oleva henkilökunta ovat velvollisia toiminnassaan noudattamaan hyvää asianajajatapaa. Asianajotoimintaa koskevat määräykset löytyvät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.