Palvelut

Yksityishenkilöille

 • Asunto- ja kiinteistön kauppaa koskevat riidat
 • Edunvalvontavaltakirjat ja hoitotahdot
 • Irtaimen omaisuuden kauppaa koskevat riidat
 • Kuluttajansuoja-asiat
 • Lainhuuto, kiinnitys, kirjaaminen ym. kiinteistöasiat
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Oikeudenkäynnit, rikosasiat 
 • Perheoikeus (avioehdot, ositukset, omaisuuden erottelut)
 • Jäämistöoikeudelliset asiat, mm. testamentti
 • Pesänselvittäjänä ja/tai -jakajana toimiminen
 • Riitojen ratkaisu
 • Avustaminen rikosasioissa (vastaaja/asianomistaja)
 • Sopimusasiat
 • Tuotevastuu
 • Työ- ja virkasuhdeasiat
 • Ulosotto, konkurssi
 • Vahingonkorvaukset
 • Vuokrariidat
 • Yleisjuridiikka
 • Ympäristöoikeus

Yritysasiakkaille

 • Kiinteistöasiat
 • Konkurssi
 • Kuluttajansuoja
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Oikeudenkäynnit, rikosasiat
 • Rakentamisoikeus
 • Riitojen ratkaisu
 • Avustaminen rikosasioissa (vastaaja/asianomistaja)
 • Sopimusasiat
 • Vahingonkorvaukset
 • Ympäristöoikeus